Naughty Dog

Naughty Dog

Naughty Dog

29-08-2013 15:19:42

 1. Phần âm thanh của Grand Theft Auto V sẽ bao gồm 240 bài, bao gồm tác phẩm của các nghệ sĩ Camilo Lara, DJ Pooh, Kenny Loggins, và Tangerine Dream. Rockstar...

Bài được xem nhiều nhất

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với ch�ng t�i để được chia sẻ cập nhật c�c th�ng tin mới nhất, hay nhất từ game hay nhất

Thiết kế bởi HMT